Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Αφιερωμενο στον Γιάννη τον Πενταζίδη, απο το χωριό μου, την Λεκάνη Καβάλας

Έκιτι, Γιάννε... Εκεί, σοι Πατρίδας τ' Ουρανούς, ατώρα θα εφτάς έμορφα μουχαπέτεα άμον ατά ντο εποίνες σό Μούτζινος και σην Καβάλαν....
Δεν υπάρχουν σχόλια: