Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ [MIX ΜΠΑΛΩΘΙΕΣ]

Γιώργος Κοντογιώργης, Κάλεσμα στην κοινωνία των πολιτών. Τι πρέπει να αλλάξει, πως πρέπει να δράσουμεΓιώργος Κοντογιώργης,
Κάλεσμα στην κοινωνία των πολιτών.
Τι πρέπει να αλλάξει, πως πρέπει να δράσουμε

Μην τρέφουμε αυταπάτες. Οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στους δρόμους και στις πλατείες είναι αδιέξοδες, διότι δεν αίρουν την αιτία του προβλήματος, που είναι η μονοπωλιακή συγκέντρωση του συνόλου της πολιτικής εξουσίας στα χέρια των νομέων  του κράτους. Όταν η κοινωνία των πολιτών, έχοντας εκτονωθεί ή εξαντληθεί, θα επιστρέφει στα σπίτια της, οι πολιτικοί θα συνεχίζουν να διαλέγονται και να συναποφασίζουν με τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς φορείς των μηχανισμών (τους χορηγούς ισχύος, χρήματος, επικοινωνίας κλπ), που τους κρατούν όμηρους στην πολιτική επιφάνεια.
Είναι επείγον να αντιληφθούμε ότι θεμελιώδη αιτία του σημερινού προβλήματος αποτελεί το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα της νεοτερικότητας δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό. Το πολιτικό προσωπικό κατέχει κατά τρόπο αδιαίρετο και την ιδιότητα του εντολοδόχου και του εντολέα, ενώ η κοινωνία των πολιτών είναι εγκιβωτισμένη στην ιδιωτική σφαίρα. Με όχημα το πολιτικό αυτό σύστημα και τον αναπόφευκτο εκφυλισμό του σε μια δυναστική κομματοκρατία, οι δυνάμεις που ορίζουν την παγκόσμια τάξη κατάφεραν να ελέγξουν το κράτος και να επιβάλουν την πολιτική τους κυριαρχία επί της κοινωνίας των πολιτών.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η κοινωνία των πολιτών καλείται:
(α) να πάρει την πολιτεία στα χέρια της, να αξιώσει την αναστολή των άρθρων του Συντάγματος που αναιρούν την αντιπροσωπευτική αρχή της πολιτείας, που της αφαιρούν την ιδιότητα του εντολέα. Να επεξεργασθεί προτάσεις νόμων που θα καταργούν τον κατοχικό χαρακτήρα του κράτους και τη δυναστική κομματοκρατία, που θα εξαρτούν το πολιτικό προσωπικό από την κοινωνία των πολιτών, που θα καταργούν την "ασυλία" του και θα το υπάγουν απευθείας στη δικαιοσύνη για τα πολιτικά του πεπραγμένα, που θα παρέχουν στον πολίτη δικαίωμα εννόμου συμφέροντος για τη βλάβη που θα του προκαλούν οι φορείς της διοίκησης και το πολιτικό προσωπικό. Να επεξεργασθεί, τέλος, τις πολιτικές κατευθύνσεις μέσα στις οποίες θα υποχρεούται η πολιτική εξουσία να κυβερνήσει.
(β) Να περικυκλώσει ειρηνικά, αλλά μαζικά τη Βουλή (κατά προτίμηση σε ώρα ολομέλειας) και το Μαξίμου (όταν θα συνεδριάζει ο μονάρχης πρωθυπουργός με τους συνεργάτες του) και να αξιώσει την υπερψήφιση των νομοθετικών της προτάσεων. Εν ανάγκη να μην τους αφήσει να αποχωρήσουν εάν δεν τις ψηφίσουν ή να απαιτήσει την προσέλευσή τους γι'αυτό. Να συνεχίσει έτσι με επιμονή, ώσπου να κατοχυρωθεί ότι η βούληση της κοινωνίας των πολιτών θα διατυπώνεται θεσμικά και θα συνεκτιμάται υποχρεωτικά στις πολιτικές τους αποφάσεις. Να τους υπενθυμίσει με σαφήνεια ότι αυτή (η κοινωνία των πολιτών) αποτελεί τον λόγο ύπαρξης και του κράτους και του πολιτικού προσωπικού και της οικονομίας. Ότι η κοινωνία των πολιτών, και όχι το κράτος, ενσαρκώνει και διερμηνεύει το έθνος. Ότι το συμφέρον της κοινωνίας των πολιτών οφείλει να αποτελεί το μοναδικό "τέλος" της πολιτικής τους λειτουργίας. Ότι αυτή, η κοινωνία, και όχι αυτοί, οι πολιτικοί, είναι αρμόδια να μορφοποιήσει τις πολιτικές που θα συνάδουν με το κοινό συμφέρον.  Ότι η θέση της κοινωνίας είναι μέσα στην πολιτεία, όχι στις πλατείες. Και ότι ο χρόνος της εν λευκώ εξουσιοδότησης που τους παρέχει το σύστημα να διερμηνεύουν τη βούλησή της και να προσδιορίζουν το συμφέρον της έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.  Ήρθε η ώρα η κοινωνία των πολιτών να διεκδικήσει τη μεταβολή του πολιτικού συστήματος ώστε η ψήφος της να αποκτήσει αντιπροσωπευτικό (και όχι απλώς νομιμοποιητικό) περιεχόμενο. Αντί να δεοντολογεί, πιέζοντας την εξουσία να ενεργήσει υπέρ του κοινού συμφέροντος, να αναλάβει η ίδια την αρμοδιότητα της συναπόφασης. Να ανακτήσει το δικαίωμα του "ελέγχειν" και του "ευθύνειν" των πολιτικών, την ιδιότητα του εντολέα, αντί να αποδέχεται τον εγκλεισμό της στην ιδιωτική σφαίρα, αφήνοντάς τους να αλωνίζουν και να νέμονται το κράτος από κοινού με τους ποικιλώνυμους της διαπλοκής συγκατανευσιφάγους.  
Την ημέρα που η κοινωνία των πολιτών θα αποκτήσει επίγνωση των αιτίων του προβλήματος και θα διακηρύξει το τέλος του "κοινωνικού συμβολαίου" που της επέβαλαν μονομερώς οι νομείς του κράτους, που θα διατυπώσει με ρητό τρόπο την αξίωσή της να γίνει θεσμικός συντελεστής της πολιτείας και όχι υπήκοος, που θα αντιληφθεί ότι αποτελεί την πρωτογενή πηγή κάθε εξουσίας και, φυσικά, της δικής τους ύπαρξης, θα διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα της δύναμής της. Την ημέρα εκείνη το πολιτικό προσωπικό θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στο δρόμο της άρνησης και, συνακόλουθα, της οπισθοδρόμησης, ο οποίος θα το εκθέσει ανεπανόρθωτα ως αυταρχικό και στη μεταβολή του σε προσήλυτη θεραπαινίδα της κοινωνίας των πολιτών και απλό εντολοδόχο του συμφέροντός της. Στο διακύβευμα αυτό, το  συγκριτικό πλεονέκτημα της κοινωνίας των πολιτών είναι ότι ο χρόνος του (μη δημοκρατικού και μη αντιπροσωπευτικού) πολιτικού συστήματος, που γέννησε η εξερχόμενη από τη μεσαιωνική δεσποτεία Ευρώπη, και της εκφυλιστικής του εκδοχής της κομματοκρατίας, έχει παρέλθει. Ούτε το ίδιο, ούτε η εξω-πολιτειακή δράση που επιφυλάσσεται στην κοινωνία των πολιτών, μπορεί να ανατρέψει τη μονοσήμαντη πολιτική ηγεμονία των "αγορών" που διαφεντεύει την πλανητική "δικαιοταξία".
Οπωσδήποτε, η πολιτική τάξη δεν διαθέτει καμία νομιμοποίηση να αρνηθεί στην κοινωνία των πολιτών το δικαίωμα να άρει, εφόσον το επιθυμεί, την εμπιστοσύνη της στο πολιτικό σύστημα που αποκλείει τη συμμετοχή της στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων.  

Οδηγός περαιτέρω ενημέρωσης στην ιστοσελίδα: http://contogeorgis.blogspot.com/

Αθήνα, 29 Μαΐου 2011

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Διαμαρτυρία των προσφυγικών οργανώσεων σχετικά με την ανακήρυξη ως μνημείου από το ΚΑΣ του σπιτιού του ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ στην Θεσσαλονίκη.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                        FEDERATION OF REFUGEE ASSOCIATIONS OF GREECE
               (Ο.Π.Σ.Ε.)                                                                               (F.R.AG.) 
               ΕΔΡΑ:ΑΘΗΝΑΙ                                                                        ATHENS
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Στουρνάρη 53 *  104 32 ΑΘΗΝΑ  HHHEAD OFFICE: 53 Stournari   *   104 32 ATHENS
       Τηλ. 210 5228824 – 210 5247068 – Fax: 2105228824         HHTel. 210 5228824 – 210 5247068 – Fax: 210 5228824

              ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Θεοφρ. Σακελλαρίδη 25         HHHHHHHMACEDONIA: 25 Theofr. Sakellaridi str.
 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                        542 48 THESSALONIKI
               Τηλ. 2310 325 550 Fax: 2310 305 655                                        H                    Tel: 2310 325 550 Fax: 2310 305 655                                                                     e-mail: opsehellas@gmail.comΑΡ. ΠΡΩΤ.:
ΑΘΗΝΑ 27    Μαΐου 2011
                                                                                                         Προς τον
                                                                                                         Εξοχότατο Υπουργό
                                                                                                         Πολιτισμού & Τουρισμού
                                                                                                         ΓΕΡΟΥΛΑΝΟ ΠΕΤΡΟ
                                                                                                         Μπουμπουλίνας 20
                                                                                                          106 82      ΑΘΗΝΑ


Θέμα:  Διαμαρτυρία των προσφυγικών οργανώσεων σχετικά με την ανακήρυξη ως μνημείου από το ΚΑΣ  του σπιτιού του ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ στην Θεσσαλονίκη.Εκπροσωπώντας τον προσφυγικό ελληνισμό της Ελλάδας που διαμορφώθηκε εξαιτίας της μεγάλης εθνικής Καταστροφής του 1922 και εκφράζοντας τη βούληση 260 πρωτοβάθμιων κοινωνικών οργανώσεων, απευθυνόμαστε σε σας, με αφορμή την πρόταση και την αποδοχή του από την Ανώτερη Επιτροπή Νεότερων Μνημείων για κήρυξη του σπιτιού του ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ στην Θεσσαλονίκη σε Μνημείο.

Επειδή στην Ελλάδα η έννοια του θεσμοθετημένου Μνημείου παραπέμπει μόνο σε θετικά γεγονότα, θεωρούμε, εξαιρετικά άστοχη τη διαδικασία προκειμένου για τους πρωταγωνιστές και  ενόχους της μεγαλύτερης Καταστροφής που υπέστη ποτέ ο ελληνισμός με συνέπειες που δεν έχουν ξεπεραστεί έως σήμερα.

Βεβαίως και είμαστε υπέρμαχοι της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών και της καλής γειτονίας αρκεί να τηρούνται και οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Όφειλε πρώτα απ’ όλα η πολιτική ηγεσία της χώρας να πιέσει και να πείσει την Τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσει, πρώτα απ’ όλα, την γενοκτονία όλων των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής και να ζητήσει συγνώμη και έπειτα να προβεί σε τέτοιες αποφάσεις.   


Κύριε υπουργέ,

Θεωρούμε ότι η αποδοχή του αιτήματος για κήρυξη Μνημείου του τόπου όπου γεννήθηκε Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ (ΑΤΤΑΤΟΥΡΚ), του μεγαλύτερου σφαγέα του 20ου αιώνα, θα οδηγήσει σε προσβλητικές προσπάθειες ηρωοποίησης  εκείνων των μοιραίων ανθρώπων, θα διαιωνίσει το τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής και της προσφυγιάς και θα δημιουργήσει μια μόνιμη εστία αντιπαραθέσεων και άγονων συγκρούσεων.

           Θεωρούμε ότι οι κύκλοι που προωθούν μια τέτοια εξέλιξη υποκινούνται από την αντίληψη του «συνωστισμού στο λιμάνι της Σμύρνης» και έχουν ως στόχο την παλινόρθωση αντιλήψεων ξεπερασμένων και αντιδραστικών

                                           Διατελούμε μετά τιμής
                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ    

                    
                    Κοινοποίηση: 1. Άπαντα τα σωματεία δύναμης της Ο.Π.Σ.Ε.
                                         

Πάμε Καλάβρυτα;;Αυτή την Κυριακή πάμε εκδρομή στα Καλάβρυτα. Το ραντεβού στην Κεντρική πλατεία στις 10 η ώρα το πρωΐ, για να υποδεχτούμε τον Γιώργο Παπανδρέου!
http://feeds.feedburner.com/blogspot/Dohv

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

25 Μάη 2011. Video από την διαδήλωση. (Από το "Κανάλι")

Αναδημοσίευση απο το ιστολόγιο "Κανάλι"


Βόμβα Πάνου Καμμένου: Μετά από αυτό, η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί ούτε μία ημέρα.

Αναδημοσίευση απο τον ιστότοπο "newspot"

Μαΐου 25th, 2011 daskalos Leave a comment Go to comments
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ! ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ CDS.

Οι βουλευτές της κυβέρνησης οφείλουν άμεσα να αποσύρουν την στήριξη στην κυβέρνηση.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μετά από την ενδελεχή έρευνα του βουλευτή Πάνου Καμμένου που πραγματικά δεν υπολόγισε τίποτα και φέρνει στο φως την εταιρεία που κερδοσκόπησε εις βάρος της πατρίδας. Μετά από αυτό, η κυβέρνηση δεν μπορεί να.....
σταθεί ούτε μία ημέρα. Όσοι την στηρίζουν είναι συνυπεύθυνοι. 26 δις εκτιμάται το κέρδος της υπεραξίας.

Η εταιρεία έχει τον απίστευτο τίτλο: Informed Judgement Partners, Που βέβαια ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα αφού ο βαθμός πληροφόρησης της είναι τεράστιος ώστε να ποντάρει στο επίμαχο CDS την ώρα που μία πανίσχυρη κυβέρνηση είχε διαδεχθεί την παραπαίουσα κυβέρνηση Καραμανλή.

Δείτε τώρα τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Informed Judgement Partners:
Και στο Advisory board φιγουράρει η πασίγνωστη κυρία Μιράντα Ξαφά, του …ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Πήγε εκεί μετά την παραίτηση της!

Πως σχετίζονται τα πρόσωπα αυτά με το βαθύ ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο;

Διαβάστε και φρίξτε...

Οι οικογένειες Παπανδρέου – Figueres

Jose Maria Figueres: Σύμβουλος στο ίδρυμα i4cense που ιδρυσε ο Ανδρίκος Παπανδρέου, αδερφός του πρωθυπουργού! Σας λέει κάτι το περιβόητο “σκουώς” που έπαιξε με τον αδερφό του και πρωθυπουργό προ ολίγων ημερών; Το ντοκουμέντο που ακολουθεί αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου συνεργάζεται
1. Με εταιρεία του αδερφού του και...
2. Με εταιρεία που συμμετέχει στέλεχος της IJ Partners!


Οι οικογένειες Παπανδρέου – Figueres, διατηρούν στενές σχέσεις και σε άλλα επίπεδα...

Δείτε τώρα τι αναφέρεται σε παρουσίαση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (http://www.spef.gr/pdf/SPEF_GENIKH_SYNELEYSH_2011.pdf )

“Πράσινη Ανάπτυξη”. Καμαρώστε* την κυρία Figueres και τον Γιώργο Παπανδρέου στο Davos πριν από λίγο καιρό.

Ξέρετε όμως γιατι δεν ήταν ο κύριος Figueres στο WEF; Γιατί απλούστατα παραιτήθηκε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με μίζες από την εταιρεία Alcatel που φερόταν να έχει λάβει!

Θεόδωρος Μαργέλλος, ο οποίος στο εξαιρετικά λιτό βιογραφικό του στην ιστοσελίδα του fund αναφέρει «ότι είχε μια άκρως επιτυχημένη καριέρα ως έμπορος προϊόντων και επιχειρηματίας στον τομέα των γεωργικών επιχειρήσεων». Επισημαίνεται ότι επιχειρηματίας με το όνομα Θεόδωρος Μαργέλλος είχε εμπλακεί στη δεκαετία του ’90 με την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, το οποίο επιτήδειοι «βάφτιζαν» ελληνικό και καρπώνονταν επιδοτήσεις εκατομμυρίων δραχμών. (πηγή: Το Ποντίκι). Ο επιχειρηματίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, ενώ οι πληφορορίες που τον θέλουν να “εξαφανίζεται” μαζί του με το ιδιωτικό του αεροσκάφος στα ταξίδια – μυστήριο του πρωθυπουργού στο Παρίσι, διαρρέονται από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

Michael Demirel (!!). Πρώην στέλεχος της Goldman Sachs, την εποχή που η κυβέρνηση Σημίτη υπέγραφε τα περιβόητα Swaps με τον κύριο Παπακωνσταντίνου σύμβουλο, για τα οποία η νυν κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμα τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις μηνύσεις.

Άλλη μία διαχρονική αγάπη δηλαδή: Η Siemens xορηγός σε ΜΚΟ του Αντρίκου!

Και βέβαια, στην i4cense φιγουράρει το όνομα της κόρης του Ισμαήλ Τζεμ.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη Τουρκάλα σύμβουλος των Παπανδρέου, αφού έχει προηγηθεί το ασύλληπτο “μπουμπούκι” κυρία Nur Batur, ανταποκρίτρια της εφημερίδας Ηurriyet στην Αθήνα, συγγενή πρώτου βαθμού γυναίκας διπλωμάτη, η οποία υπηρετούσε ως πρόξενος της Ελλάδας στη χώρα μας και είχε δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων.

Η Βatur συνόδευε αποστολές Ελλήνων πολιτικών στο εξωτερικό, «παρακολουθώντας» εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα, ενώ προκάλεσε σοβαρά προβλήματα με την «αλλοίωση» κειμένου συνέντευξης υπουργού της κυβέρνησης της ΝΔ, προκαλώντας την πρώτη σοβαρή κρίση στους κόλπους της. H Νur Βatur που πρωτοστατεί σήμερα στην ίδρυση ελληνοτουρκικού συνδέσμου δημοσιογράφων, ήταν εκείνη που υπέγραφε το καλοκαίρι του 2000 συκοφαντικό άρθρο της Hurriyet με τίτλο «Σκάνδαλο ομοφυλοφιλίας στην ελληνική πολιτική» με αθλιότητες σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Αθλιότητες που εδώ αναπαρήγαγε ένας άλλος υποστηρικτής του μνημονίου, ο κύριος Καρατζαφέρης.

Η συνέχεια στους “επαγγελματίες της ενημερωσης” και βέβαια στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.


http://logioshermes.blogspot.com/

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΗ Αίθουσα Τέχνης αγκάθιartάλος (Μηθύμνης 12 και Επτανήσου Πλ. Αμερικής, τηλ 210 8640250 begin_of_the_skype_highlighting            210 8640250      end_of_the_skype_highlighting) οργάνωσε και παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας της

Μελίτης Κοντογιώργη
Εγκαίνια: Τρίτη 24 Μαΐου 2010, ώρα 20:00
Διάρκεια: 24 Μαΐου –
2 Ιουνίου 2010
 
Η έκθεση περιλαμβάνει 21 φωτογραφίες, σε 3 διαφορετικές ενότητες: την ενότητα Space copies, την ενότητα Last life και την ενότητα 9 little terrorists.
Από την ενότητα Space copies παρουσιάζονται 3 εικόνες αστικών τοπίων. Η επιλεκτική απομόνωση και επανάληψη στοιχείων της εικόνας στοχεύει στη δημιουργία μιας σύνθεσης που μετουσιώνει τη βαρύτητα της πόλης, « παγώνει » τα τοπία αυτά και τα τοποθετεί σε ένα διαφορετικό χρόνο και χώρο.
Από την ενότητα 9 little terrorists εκτίθενται 12 φωτογραφίες που απεικονίζουν 9 διαφορετικά και επαναλαμβανόμενα πρόσωπα, ντυμένα με σύμβολα και  χαρακτήρες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας και της μυθολογίας του “καλού” και του “κακού”.
Τέλος, από την ενότητα Last life παρουσιάζονται 6 πορτραίτα ανθρώπων ως χαρακτήρες δυστοπικών σκηνικών, φορώντας μάσκες που απεικονίζουν το ίδιο τους το πρόσωπο. Έμπνευση αποτέλεσε η φράση του Γιώργου Χειμωνά «Ο κόσμος να γίνει εικόνα. Αυτή θα είναι η τελευταία ζωή των ανθρώπων, να τους σκεπάσει μια εικόνα» (Οι Χτίστες, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2001, σ. 7).

Η Μελίτη Κοντογιώργη γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και από το 2003 ζει και εργάζεται στη Γαλλία. Σπούδασε κοινωνιολογία και φωτογραφία στην Αθήνα και στο Παρίσι και από το 2006 έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε γκαλερί, πολιτιστικούς χώρους και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Αυτή είναι η πρώτη ατομική της έκθεση.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Παράδεισος. Σκέψεις και προσευχή στον Χριστό ενός άθεου Έλληνα, στο δρόμο για την Δαμασκό.

Αν είναι δυνατόν, άς βασανίζομαι αιώνια με κατάθλιψη πόνο και δύσπνοια, προκειμένου να μην τα ζήσει άλλο όν πάνω σ’ αυτήν την γή.

Αν είναι δυνατόν , ας σταυρώνομαι καθημερινά για να μην πονέσει παιδί με λευχαιμία.

Αν είναι δυνατόν, ας πατάω κάτω κάθε μέρα τον εγωισμό μου, τις ανάγκες μου και τις επιθυμίες μου.

Ο Παράδεισος δεν είναι η βλακώδης αποχαυνωτική ευδαιμονία αιώνιας πνευματικής ηδονοθηρίας .

Ο Παράδεισος είναι το επ’ αόριστον και εις τους αιώνας άθλημα της ελευθερίας από την ανάγκη-συμφέρον και της θυσίας για τον άλλον, για το κοινόν.

Είναι ο αιώνιος πόνος, κατάθλιψη, δύσπνοια της διαρκούς αυθυπέρβασης, του διαρκούς σταυρώματος για τους άλλους.

Δεν ξέρω Χριστέ μου αν έχεις εσύ κάποια δύναμη για να μου την δώσεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε θέλω περιφερόμενο μάγο. Δεν λατρεύω την δύναμη και την παντοδυναμία. Μού φτάνει το λαμπρό σου παράδειγμα της αυτοθυσίας για τους άλλους.

Αυτό θέλω να με φωτίζει καθημερινά.

Θέλω να αντλώ την δύναμη να σηκώνω καθημερινά το φορτίο όχι απλά του δικού μου πόνου, αλλά του εγωισμού και του πόνου των άλλων.

Φώτισέ με αν μπορείς να αντέξω την Ελευθερία μου. Κι αν δεν μπορείς, δεν πειράζει. Εγώ σ’ αγαπώ, γιατί θυσιάστηκες για μένα.Ο Εγωιστής Γιώργος Πολυχρονίδης.

Δούλος κανενός.

Ελεύθερος ‘Ελληνας

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Κορυφώνονται την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011 με τις κεντρικές πανελλαδικές εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος οι τελετές μνήμης και διεκδίκησης της Διεθνούς Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Στην Θεσσαλονίκη στις 19.30 ομιλητές θα είναι οι Μιχάλης Χαραλαμπίδης πολιτικός επιστήμονας – κοινωνιολόγος, πρωτεργάτης για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης και ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός Λεωνίδας Ραπτάκης ο οποίος με την ιδιότητα του Γερουσιαστή το 2008 υποστήριξε και πέτυχε την ψήφιση νόμου στην πολιτεία του Rhode Island που αναγνωρίζει την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στην Αθήνα στην Πλατεία Συντάγματος την Πέμπτη 19-5-2011 και ώρα 18.30 με ομιλητή τον Βουλευτή του Σουηδικού Κοινοβουλίου Νίκο Παπαδόπουλο.
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος θέλοντας να συμβολίσει τον ιστορικά προγενέστερο Κεμαλισμό με τον πολιτικό του επίγονο τον Ναζισμό, διοργανώνει ποδηλατοδρομίες μνήμης στην Θεσσαλονίκη με αφετηρία τον χώρο θυσίας των Ελλήνων πατριωτών που σφαγιάστηκαν από τους Χιτλερικούς στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης με ενδιάμεση στάση το Κολλέγιο Ανατόλια στο Πανόραμα το οποίο υπήρξε χώρος θυσίας Ελλήνων Ποντίων μαθητών και σπουδαστών κατά την περίοδο της λειτουργίας του στην Μερζιφούντα του Πόντου το 1921 και τελικό προορισμό το μνημείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Πλατεία Αγίας Σοφίας.
Στην Αθήνα την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 η Π.Ο.Ε. διοργανώνει αντίστοιχη ποδηλατοδρομία με αφετηρία τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ενδιάμεση στάση στο ποντιακό Ηρώο στην Καλλιθέα και τελικό προορισμό τον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Με ενέργειες του Σ.Πο.Σ. Νότιας Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε. και με σύμφωνη γνώμη της Προεδρίας της Δημοκρατίας την ώρα της κατάθεσης στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη οι Εύζωνοι της Προεδρικής Φρουράς θα εκτελέσουν την υπηρεσία τους ενδεδυμένοι με την φορεσιά των Ανταρτών του Ποντιακού Έπους.
Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Π.Ο.Ε. διοργανώνει ολονυχτίες, με πένθιμα άσματα, απαγγελίες ποιημάτων και διανομή ιστορικού υλικού την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 από τις 23.00 στην Θεσσαλονίκη στην Καμάρα και στην Πλατεία Συντάγματος τις αντίστοιχες ώρες.
Η Π.Ο.Ε. με επιστολή της στον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Δρούτσα ζητά όπως οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες προστατέψουν την επέτειο Εθνικής Μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού από ενδεχόμενη προβοκάτσια εξαιτίας προκλητικής πρόθεσης της Λέσχης του Κλασσικού αυτοκιΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣνήτου Κωνσταντινούπολης να πραγματοποιήσει αυτοκινητοδρομία από το Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης την 19-5-2011 προς «τιμήν και δόξα» του Μουσταφά Κεμάλ και εις ανάμνηση της γενοκτονικής του δράσης στον Εύξεινο Πόντο.

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λ. ΝΙΚΗΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54624
ΤΗΛ. 2310227822
FAX 2310227213
www.poe.org.gr
info@poe.org.gr
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΕΝOΚΤΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ…ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ


17-5-2011     http://proxeneio-stop.org/
Δεν θα τιμήσουν την Ποντιακή Γενοκτονία, για να μην…προκαλέσουν!

Αυτή είναι η επιλογή της δημοτικής αρχής της Κομοτηνής, σ’ έναν τόπο βέβαια όπου ούτως ή άλλως η φοβία κι ο ραγιαδισμός χτυπάνε πλέον κόκκινο…
Εκτός του θέματος με τον αντιδήμαρχο Κομοτηνής που (όπως σας αναφέραμε στο προηγούμενό μας δημοσίευμα) παρέστη στις αρχαιρεσίες του αλυτρωτικού BTTDD (και πλην βεβαίως και των άλλων παρεμβάσεων που δεν τις αναφέρουμε εδώ, γιατί θεματολογικά δεν σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα), υπήρξε και ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε προ ημερησίας διατάξεως στην ίδια συνεδρίαση (12 Μαΐου 2011) του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής η παράταξη του «Σπάρτακου» μέσω του επικεφαλής του Νεκτάριου Δαπέργολα. Αφορούσε στη διερεύνηση των προθέσεων της νυν δημοτικής αρχής σε σχέση με την επικείμενη (στις 19 Μαΐου) Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, δεδομένου ότι (αν και επισήμως ανακηρυγμένη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο) κανείς δεν την τιμούσε επίσημα στην πόλη μας τα προηγούμενα χρόνια (οι μόνοι που πραγματικά την τιμούν αλλά με κάπως…διαφορετικό περιεχόμενο είναι οι τουρκόφρονες μέσα στο Προξενείο Κομοτηνής ή με διάφορες προκλητικές εκδηλώσεις στη μνήμη του φασίστα γενοκτόνου Μουσταφά Κεμάλ). Το κείμενο που κατέθεσε ο “Σπάρτακος” είχε ως εξής:

«Σε μιά βδομάδα η Ελλάδα θυμάται και τιμά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μιά γενοκτονία που το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μνημονεύει επίσημα στις 19 Μαϊου, αλλά η λήθη υπερίσχυσε θεσμικά της μνήμης. Δεν μπορώ να προσπεράσω το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν κάνει κάποιαν εκδήλωση μνήμης για να τιμήσει τους αδικοχαμένους παππούδες μας, τους ανθρώπους που ξερρίζωσαν μαζί τους φεύγοντας μιά ιστορία 2500 ετών από την γή του Πόντου. Και μιλάμε για μια πόλη κι έναν δήμο με χιλιάδες Πόντιους πρόσφυγες, που ήρθαν στη θρακική γη σε κύματα, από την δεκαετία του 1920 μέχρι τις μέρες μας, είτε απευθείας από τον Πόντο είτε μέσω Ρωσίας, Γεωργίας, Καζακστάν κτλ.
Ναι, λέμε – όχι και πολύ…φωναχτά – πως θυμόμαστε την γενοκτονία αλλά συστηματικά δεν ονομάζουμε τον φονιά, τον άνθρωπο που οραματίστηκε τη μικρασιατική γη με μία μόνο γλώσσα και μία θρησκεία. Αντιθέτως, στη Θράκη του παραλόγου, στις 19 Μαΐου, θα τιμήσουμε ιδιωτικώς, χωρίς δηλαδή παρουσία θεσμικών αρχόντων, τη μνήμη των νεκρών μας, ενώ ταυτόχρονα κάποιοι από την Τουρκία θα κάνουν πομπή με τα αυτοκίνητά τους πρός τη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή ντόπιων μουσουλμάνων από Κομοτηνή και Ξάνθη για να τιμήσουν τον αυτουργό της σφαγής Μουσταφά Κεμάλ πασά. Παράλληλα, ορισμένοι παράγοντες της μειονοτικής κοινωνίας θα συμμετέχουν και στην γελοία τελετή με το χώμα από τη Θεσσαλονίκη που παραδίδεται κάθε χρόνο στους Κήπους, στην άλλη πλευρά των συνόρων.
Κύριε δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι.
Με τη σύντομη αυτή παρέμβαση θα ήθελα να θέσω το Δημοτικό Συμβούλιο προ των ευθυνών του και να πάρει μιά καθαρή θέση για το θέμα. Πολλοί κάτοικοι της Κομοτηνής νιώθουν προσβεβλημένοι από αυτήν την πράξη. Πώς είναι δυνατόν σήμερα κάποιοι να τιμούν στην Ελλάδα τον Μουσταφά Κεμάλ έχοντας απέναντί τους την σιωπή των θεσμικών παραγόντων; Πάρτε μιά θέση! Ή θα τιμήσετε τον Κεμάλ ή τους αδικοσφαγμένους Ποντίους, δεν γίνεται να είσαι και με τον θύτη και με το θύμα! Είναι καιρός να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας…
Ν.Δαπέργολας (Δημ. Σύμβουλος-Επικεφαλής «Σπάρτακου»)
Η απάντηση βέβαια των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στην παρέμβαση αυτή του «Σπάρτακου» (αλλά και στην περαιτέρω τοποθέτηση του Ν.Δαπέργολα) ήταν ως επί το πλείστον μια βαθιά, αμήχανη σιωπή. Κανείς, ούτε από τη συμπολίτευση (ΠΑΣΟΚ), αλλά ούτε και από τη μείζονα αντιπολίτευση (ΝΔ), δεν τόλμησε να πάρει θέση επί του ζητήματος, κι ας υπήρχαν βεβαίως ανάμεσά τους και πολλοί Πόντιοι (μερικοί εκ των οποίων μάλιστα και επαγγελματίες…Πόντιοι – φαίνεται όμως ότι η εν λόγω…ποντιοφροσύνη τους έχει την παράδοξη τάση να…εξαντλείται προεκλογικά). Κάτι πήγε να ψελλίσει μόνο ο (εκ του ΚΚΕ) δημ. σύμβουλος Φακιρίδης, λέγοντας ότι η γενοκτονία είναι ένα γεγονός, που έχει πράγματι κάποιαν ιστορική βάση (πάλι καλά!), αλλά καλύτερα να μην το πολυσκαλίζουμε, στον βωμό της ανάγκης για προσέγγιση των λαών. Τα ίδια περίπου σιγομουρμούρισε και η (εκπρόσωπος του Τουρκικού Προξενείου) Σιμπέλ Μουσταφάογλου (ναι, ναι, και τα όργανα της φασιστικής Τουρκίας που δεν υπονομεύουν μόνο συνεχώς την εθνική μας ασφάλεια, αλλά και σπέρνουν καθημερινά στη μειονότητα τον διχασμό και το μίσος έναντι των χριστιανών, κι αυτοί για την προσέγγιση των λαών κόπτονται!!!). Τις απόψεις βεβαίως αυτές (περί δήθεν προσέγγισης των λαών μέσα από το κουκούλωμα και την παραχάραξη της Ιστορίας) δεν τις άφησε αναπάντητες ο Ν.Δαπέργολας, τονίζοντας ότι μόνο η πραγματική γνώση της Ιστορίας θα βοηθήσει τους λαούς να ξεπεράσουν μια μέρα τις διαφορές τους, αντίθετα οι παραχαράξεις και οι διαστρεβλώσεις είναι πάντα εκ του πονηρού, άλλα παιχνίδια εξυπηρετούν και δεν λύνουν το πρόβλημα, καθώς απλώς κουκουλώνουν ζητήματα και αιτίες έντασης και διχασμού, που όσο δεν λύνονται οριστικά βάσει της ιστορικής αλήθειας, θα επανέρχονται συνεχώς στο προσκήνο. Ε, ο Ν.Δαπέργολας, ως Δρ Ιστορίας του ΑΠΘ, δεν αποκλείεται τελικά όλο και κάτι παραπάνω να γνωρίζει περί Ιστορίας από τη Σιμπέλ…
Ας δούμε όμως και την απάντηση του δημάρχου Γιώργου Πετρίδη, που εκ των πραγμάτων έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η απάντηση ήταν ότι πράγματι τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος δεν προέβαινε σε εκδηλώσεις και ουσιαστικά καλώς έπραττε, επιλέγοντας τη γραμμή της μη όξυνσης των παθών, πράγμα που θα γίνει και φέτος. Όσο για την έννοια του πατριωτισμού, επισήμανε προς τον επικεφαλής του «Σπάρτακου» ότι μαλλον υπάρχει ανάμεσά τους απόκλιση ως προς τι σημαίνει «πατριωτισμός». Ο τελευταίος (σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο) μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα και ενίοτε για λόγους εθνικού συμφέροντος μπορεί να εμφανίζεται ακόμα και με μορφές που θυμίζουν φοβικότητα ή και ενδοτικότητα. Ο ίδιος λοιπόν και η παράταξή του διατηρούν τον πατριωτισμό τους, όπως είπε, αλλά επιλέγουν να μην…προκαλούν.
Αφήνουμε φυσικά ασχολίαστες τις δηλώσεις του δημάρχου Κομοτηνής, πέραν του γενικού σχολίου ότι τις θεωρούμε κωμικοτραγικές: δηλαδή, τραγικές ως προς το περιεχόμενό τους και την εξόφθαλμη δειλία την οποία κρύβουν και ταυτόχρονα κωμικές ως προς τη μορφή της επιχειρηματολογίας η οποία επελέχθη για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα και να βαφτιστούν (για μια ακόμη φορά) το ψάρι κρέας, η φοβία πατριωτισμός και η…σφαγή συνωστισμός. Δεν μπορούμε ωστόσο να μην επισημάνουμε και την άποψη περί προκλήσεως. Δεν προκαλεί δηλαδή η παρουσία του αντιδημάρχου του σε υπονομευτικές τουρκοεκδηλώσεις και θα προκαλούσε με μια απλή και σεμνή (κανείς δεν θέλει κορώνες, για μέρα πένθους μιλάμε άλλωστε) απότιση τιμής στο αίμα των παππούδων μας; Τι να πούμε όμως, ζούμε σε μια εποχή που ακόμη και οι πιο απλές λέξεις έχουν χάσει πλέον το νόημά τους και χρήζουν, όπως φαίνεται, άμεσου επαναπροσδιορισμού…
Πως το έγραφε στ’ αλήθεια στον επίλογό του το κείμενο του «Σπάρτακου»; Ότι «είναι καιρός να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας»; Φαίνεται δυστυχώς ότι για τους περισσότερους δεν είναι ακόμη καιρός. Ούτε για να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας, ούτε για να σταματήσουμε να κρύβουμε και τα κεφάλια μας μέσα στην άμμο, όπως οι στρουθοκάμηλοι. Καλήνύχτα…

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Εντείνονται οι δράσεις της Τουρκίας στη Θράκη

 Από το ιστολόγιο "ινφογνώμων πολιτικά"


Κατά το τελευταίο μόνο δεκαπενθήμερο, η τουρκική κινητικότητα είναι εντυπωσιακή και κάποιες φορές άκρως προκλητική
Οι κάποτε περιστασιακές δράσεις της Τουρκίας στη Θράκη, απέκτησαν πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Δεν αυξήθηκαν μόνο σε αριθμό, αλλά έχουν και ποιοτική αναβάθμιση, καθώς εργάζονται όχι μόνον χωρίς αντίδραση, αλλά και με υποβοήθηση, ιδιαίτερα από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας.

Μάλιστα, με αφορμή τον ψευδή ισχυρισμό ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το σπίτι που γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ -ισχυρισμό τον οποίο απερίσκεπτα αποδέχθηκαν Έλληνες πολιτικοί- τείνουν να καταστήσουν την πόλη «λίκνο του Τουρκισμού», όπως αναγράφεται σε μερίδα του τουρκικού Τύπου.

Κατά το τελευταίο μόνο δεκαπενθήμερο, η τουρκική κινητικότητα είναι εντυπωσιακή και κάποιες φορές άκρως προκλητική. Δημοσιεύσαμε προχθές την ανακοίνωση του Συλλόγου Κλασικών Αυτοκινήτων Κωνσταντινούπολης (İKOD), ότι θα επισκεφτούν στις 19 Μαΐου το «σπίτι του Κεμάλ» στη Θεσσαλονίκη, με 20 αυτοκίνητα του τύπου που χρησιμοποιούσε ο Κεμάλ. Την ίδια μέρα στην πόλη θα γίνονται εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Εκφράσαμε την ελπίδα ότι κάποιος θα τους αποτρέψει, διότι είναι προφανές πως δεν θα αποφευχθούν οδυνηρά επεισόδια.

Δεν θα αρκεστούν όμως την ίδια μέρα, 19 Μαΐου, σ’ αυτήν την εκδήλωση. Με τη βοήθεια τουρκοφρόνων, που εμποδίζουν την τέλεση εκδηλώσεων πανηγυρικού χαρακτήρα στη Θράκη, το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων TRT διοργανώνει διαγωνισμό στην Κομοτηνή, με τίτλο «Είσαι το αστέρι μας». Προσέξτε την ανακοίνωση: «Η εκπομπή «Είσαι το αστέρι μας» ανοίγει τις πόρτες της σε όλους όσους πιστεύουν πως μπορούν να τραγουδήσουν και έχουν χιούμορ, σε όλους όσους εμπιστεύονται την φωνή τους και την υποκριτική τους ικανότητα. Στο τέλος του προγράμματος και με ψηφοφορία από το κοινό, θα βγει το νέο αστέρι της Τουρκίας. Άιντε νέοι της Δυτικής Θράκης αν εμπιστεύεστε την φωνή σας, ελάτε στο ξενοδοχείο Φιλία στις 19 Μαΐου. Μπορεί να είστε εσείς το νέο αστέρι της Τουρκίας»! Την 19η Μαΐου διάλεξαν.

Το «νέο αστέρι της Τουρκίας» θα επιλεγεί μεταξύ πολιτών της Ελλάδος και άλλων χωρών όπου υπάρχει μουσουλμανικό στοιχείο, το οποίο οι γείτονες θεωρούν τουρκικό, και θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες εκδηλώσεις.

Τρεις μέρες αργότερα, 22 Μαΐου, το τουρκόφωνο περιοδικό «Αzinlikca» δημοσιεύει ότι πρόκειται να
βρεθεί στη Θράκη η κ. Εμινέ Ερντογάν, σύζυγος του Τούρκου Πρωθυπουργού. Η επίσκεψή της θα είναι ιδιωτική, αλλά θα συνοδεύεται από τον υπουργό διαπραγματευτή της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. κ. Μπαγίς. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους, θα παραβρεθούν σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και σε τελετές περιτομής που θα διοργανώσει η μειονότητα. Η «φάμπρικα» με τις περιτομές των Αθίγγανων, στους οποίους δίνονται 150 ευρώ και διάφορα δώρα, με αποτέλεσμα να προσελκύουν και… 50ρηδες, προχωρεί καλά.

Αυξημένη είναι και η δραστηριότητα των εδώ παραγόντων. Με χρήματα της ψευτομουφτείας (από πού;) άρχισαν να επιδιορθώνονται οι μιναρέδες της Θράκης, αρχής γενομένης από την Κομοτηνή, όπου βρίσκεται ήδη συνεργείο από την Τουρκία με ειδικευμένους τεχνίτες. Όπως γράφει η εφημερίδα «Χρόνος», οι μιναρετζήδες καταφέρνουν μέσα σε λίγες μέρες να συντηρήσουν ή να αντικαταστήσουν τα μεταλλικά μέρη του μιναρέ, τον κώνο που συνήθως είναι από μπρούντζο. Κάτι ανάλογο γίνεται στο Εσκή Τζαμί της Κομοτηνής, στο τέμενος της μουφτείας, ενώ αμέσως μετά θα συντηρήσουν τον μπρούτζινο θόλο του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνεργείο αυτό θα παραμείνει για να συντηρήσει και τους μιναρέδες και άλλων τεμενών και ιδιαίτερα του Γενή Τζαμί, που ήδη έχει ανακαινιστεί και μένει μόνο το σημείο του κώνου στον μιναρέ του που απαιτούσε ειδικούς τεχνίτες.

Παράλληλα με όλα αυτά, οι τουρκόφρονες βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου διαμαρτύρονται συνεχώς, για κάθε τι που προσφέρεται, χωρίς να τους επαναφέρει το κόμμα τους στην τάξη (αν ήσαν ποτέ). Στην δε Τουρκία, διοργανώθηκε ένα ακόμη Συνέδριο με θέμα «Ο Τουρκισμός της Δυτικής Θράκης», προς τιμήν του Αχμέτ Σαδίκ Αχμέτ, τον οποίο όμως οι Τούρκοι καθύβριζαν όταν βρισκόταν στη ζωή, διότι έδειχνε τάσεις ανεξαρτητοποίησης.

Φυσικά, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, κάπου βρίσκεται άλλοτε αναρτημένη άλλοτε ολίγον καλυμμένη, η σημαία της «Ανεξάρτητης Θράκης». Μη πει κάποιος, ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, διότι άρχισαν με τα χορευτικά προς τέρψη του Τζεμ και συνεχίστηκαν με τις κουμπαριές με την οικογένεια του Ερντογάν.
Ο Μακεδών
http://voria.gr/ 

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

To ανθρωπολογικό περιεχόμενο της κρίσης Μια "συνέντευξη"

E-mailΕκτύπωσηPDF
Θεόδωρος Ζιάκας
Είχα υποσχεθεί στο Αντίφωνο μια συνέντευξη «εφ’ όλης της ύλης». Αστόχαστα όμως, γιατί όπως αμέσως διαπίστωσα, «δεν έχω καθόλου χρόνο». Θυμήθηκα όμως, ότι την εποχή που «είχα χρόνο» (στη Θεσσαλονίκη το 1997) και βέβαια κανείς δεν σκεφτόταν να μου ζητήσει συνέντευξη, έστησα μόνος μου μια «συνέντευξη» με θέμα το ανθρωπολογικό περιεχόμενο της κρίσης. Την έστειλα τότε στο περιοδικό Άρδην αλλά για κάποιο λόγο έμεινε στα αζήτητα. Θαρρώ πως μπορεί να με βγάλει από την ανειλημμένη υποχρέωση. Άλλωστε είναι, όπως θα δείτε, πιο επίκαιρη σήμερα από τότε.
Ερ.: Μιλάς στα γραπτά σου για «την κρίση του σύγχρονου πολιτισμού». Διατυπώνεις μάλιστα και «προτάσεις». Ποιο είναι το περιεχόμενο της κρίσης αυτής;
Απ.: Είναι η έκλειψη του υποκειμένου. Δηλαδή ο σύγχρονος πολιτισμός αναπαράγεται εξουδετερώνοντας-καταστρέφοντας τον ίδιο του τον υποκειμενικό φορέα: το περίφημο Άτομο. Το «άτομο» (άτμητο) γίνεται κομμάτια και τα κομμάτια του απορροφώνται από γιγάντιους απρόσωπους μηχανισμούς/συστήματα. Χρησιμοποιώ τον όρο «έκλειψη» και όχι καταστροφή, γιατί, παρά την κονιορτοποίηση και αφομοίωσή του, το υποκείμενο υπάρχει. Ο άνθρωπος παραμένει υπαρκτός. Απλώς εξουδετερώνεται.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για το βαρύτατο τραυματισμό του Ι. ΚαυκάΤετάρτη, 11/05/2011 20:49
Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για το βαρύτατο τραυματισμό του διαδηλωτή δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης του Γιάννη Καυκά, μέλους -κατά πληροφορίες- του ΝΑΡ. Στο Γενικό Νικαίας έγιναν και επεισόδια με προπηλακισμό αστυνομικών που έπαιρναν καταθέσεις. ΔΙΑΒΑΣΤΕ το ανακοινωθέν.
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας 11/05/2011 ώρα 21:10
ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ο τραυματίας Καυκάς Ιωάννης ετών 31 προσεκομίσθη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ γύρω στις 14.45, μετά από αναφερόμενο ξυλοδαρμό.
Η κλινική εξέταση ανέδειξε εξωτερικά τραύματα στο κρανίο, κυρίως δεξιά και ωτορραγία σύστοιχα. Παρουσίαζε σταδιακή έκπτωση του επιπέδου συνείδησης, και μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής πρώτων βοηθειών παρουσίασε κώμα με συνοδό ανισοκορία και χρειάστηκε να διασωληνωθεί επειγόντως.
Ο απεικονιστικός έλεγχος με επείγουσα αξονική τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε κατάγματα κρανίου και εκτεταμένο επισκληρίδιο αιμάτωμα δεξιού ημισφαιρίου, με αξιόλογη παρεκτόπιση της μέσης γραμμής του εγκεφάλου.
Οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο όπου υποβλήθηκε σε κρανιοτομία για αφαίρεση του αιματώματος, αποσυμπίεση του εγκεφάλου και ανάσχεση της αιμορραγίας. Η επέμβαση ήταν επιτυχής. Ο ασθενής νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας υπό φαρμακευτική καταστολή και μηχανικό αερισμό.
Παρά την σχετική σταθεροποίηση η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.
Το ανακοινωθέν υπογράφουν:
Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και συντονιστής Διευθυντής της Β’ Χειρουργικής Κλινικής Σταμάτιος Πίνης
Ο θεράπων Ιατρός επιμελητής Α’ της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παναγιώτης Παπανικολάου

Ανακοίνωση Τοπικής Επιτροπής ΕΙΝΑΠ Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας


11/5/2011
Σήμερα γίναμε μάρτυρες της ατέλειωτης και ασύλληπτης βαρβαρότητας που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση των μνημονίων προκειμένου να καταστείλει κάθε υγιή αντίδραση πολίτη που αντιστέκεται στα σχέδια που απεργάζεται το ξένο και ντόπιο κεφάλαιο και εφαρμόζουν πιστά οι υπηρέτες τους στη χώρα.
Δεκάδες τραυματισμένοι – χτυπημένοι από τα ΜΑΤ διαδηλωτές διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ ή ήλθαν μόνοι τους στο νοσοκομείο μας. Οι περισσότεροι με θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Ανάμεσά τους 30χρονος διαδηλωτής που διακομίστηκε σε βαριά, προθανάτιο κατάσταση, με ανισοκορία και τεράστιο επισκληρίδιο αιμάτωμα. Αυτήν τη στιγμή χειρουργείται από συναδέλφους μας που αγωνίζονται να σώσουν τη ζωή του.
Καταγγέλλουμε την αστυνομική αυθαιρεσία και βαρβαρότητα.
Καταγγέλλουμε όλα τα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης και τον πρωθυπουργό της χώρας για την δολοφονική απόπειρα ενάντια στον συγκεκριμένο συμπολίτη μας που είναι σε βαριά κατάσταση και κινδυνεύει η ζωή του, αλλά και ενάντια σε όλους τους άλλους διαδηλωτές.
Η βία και η καταστολή ενάντια στο λαό που αντιστέκεται έχουν κοντά ποδάρια.
Η κυβέρνηση, με την ασύστολη τακτική του βιασμού όλων των λαϊκών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση, αλλά και με την ωμή άσκηση βίας που άμεσα απειλεί τις ζωές συμπολιτών μας, το μόνο που καταφέρνει είναι να μεγαλώνει το πείσμα και την απόφαση που έχουμε πάρει να αγωνιστούμε μέχρις εσχάτων για να έχει ο λαός μας ψωμί, παιδεία και ελευθερία.
Δεν θα ησυχάσουμε μέχρις ότου τιμωρηθούν οι ένοχοι της δολοφονικής απόπειρας! Δεν θα ησυχάσουμε μέχρις ότου κερδίσει ο λαός μας όλα όσα δικαιούται!