Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Το φαινόμενο της "μουδιασμένης συνειδήσεως" και οι επικείμενες απολύσεις..


   "..Τό φαινόμενο αυτό της προκλήσεως μιας τεχνητής ψυχικής αποχαυνώσεως δια της συνεχούς διαψεύσεως της υποσχέσεως, δια της συνεχούς αναβολής του αναμενομένου, αποκαλείται φαινόμενον της "μουδιασμένης συνειδήσεως". Αυτό δέ, είναι δυνατόν να προκληθεί όχι μόνον προκειμένου περί ζώων αλλά και περί ανθρώπων, ακόμη δε και περί ολοκλήρων λαών.
  Υποδειγματικώς εφήρμοσαν αυτήν την τεχνικήν ο Χίτλερ και ο Γκαίμπελς. Επί μίαν πενταετίαν απειλούσαν ότι θα εισβάλουν εις την Αυστρίαν. Όλοι επερίμεναν απο στιγμής εις στιγμήν την εισβολήν και προετοιμάζοντο να αντιδράσουν αναλόγως. Αλλά τελικώς η εισβολή δεν επραγματοποιείτο, Αυτή η συνεχής διαδοχή απειλής-αναβολής και συναγερμού-ανακουφίσεως επανελήφθη πολλάς φοράς και όταν τελικώς η εισβολή επραγματοποιήθη ουδείς αντέδρασεν. Τόσον οι αντιχιτλερικοί αυστριακοί όσον και η παγκόσμιος κοινή γνώμη είχαν περιέλθει εις την κατάστασην της "μουδιασμένης συνειδήσεως" και δεν εκινήθησαν. Όταν συνήλθαν απο την εντέχνως προκληθείσαν απάθειάν των ήτο πλέον πολύ αργά.."

Θα γίνουν, λοιπόν, ή όχι απολύσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια: