Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ: Απαλλαγή από το πρόστιμο πλήρως για κύρια και μοναδική κατοικία των Ελλήνων προσφύγων από την πρώην Σοβιετική Ένωση Ψήφισμα
Σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2011, στον Ασπρόπυργο, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου «Οι Ακρίτες του Πόντου», παραβρέθηκαν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων, του Δήμου Ασπροπύργου, του Δήμου Αχαρνών, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) και του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε., των ποντιακών συλλόγων Μάνδρας, Ελευσίνας, Μαγούλας, Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και Κορωπίου, καθώς και οι ιδιοκτήτες κατοικιών εκτός σχεδίου πόλεως, και μετά από πολύωρη συζήτηση και ενημέρωση γύρω από το Νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», αποφάσισαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη ότι:
-          Παρά τις δεσμεύσεις της πολιτείας τα έτη 1988-1993, αλλά και μετά, να εξασφαλίσει στέγαση και κοινωνική αποκατάσταση στους Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση τους οποίους κάλεσε στην Ελλάδα ή ακόμα και ανέλαβε τη μετακίνησή τους προς αυτήν, οι οικογένειες –πολλές με παιδιά και ηλικιωμένους- εγκαταλείφτηκαν να  αντιμετωπίσουν οι ίδιοι το ζήτημα της στέγασής τους. Η όποια πολιτική επιδότησης στέγασης, που αναπτύχθηκε τουλάχιστον πενταετία μετά, εξαίρεσε τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων εκτός σχεδίου πόλεως από το οποιοδήποτε ευεργετικό μέτρο.
-          Λόγω μεγάλης οικονομικής στενότητας (πολλοί έφτασαν πρόσφυγες του πολέμου του 1991 στον Καύκασο, εξαναγκασμένοι στην προσφυγιά) - αναγκάστηκαν να αναζητήσουν γη σε οικονομικές περιοχές -υπανάπτυκτες τότε- πέφτοντας συχνά, λόγω άγνοιας νεοελληνικής γλώσσας και γενικά ελληνικής πραγματικότητας- θύματα επιτήδειων που πουλούσαν με καθ’ όλα νόμιμο τρόπο παράνομες εκτάσεις.
-          Οι κατοικίες των Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση δεν βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις ή στις ακτές, ώστε να επιβαρύνουν το περιβάλλον και να εξασφαλίζουν υψηλά πρότυπα διαβίωσης, αλλά σε περιοχές ναι μεν κατοικήσιμες, ωστόσο λιγότερο ανεπτυγμένες. Μάλιστα, ήταν αυτοί που έδωσαν ζωή και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, διευρύνοντας τον οικιστικό ιστό των μεγάλων πυκνοκατοικημένων πόλεων, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
-          Οι οικίες των Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση κτίστηκαν με προσωπική εργασία των μελών της οικογένειας, με αλληλοβοήθεια και αυτοθυσίες, ώστε να εξασφαλιστεί η στοιχειώδη στέγαση. Η πρακτική αυτή δυστυχώς έχει γίνει παράδοση για τους Έλληνες του Πόντου και ειδικά για όσους κατέφυγαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, αφού, όπως έδειξε και η Ιστορία, αναγκάστηκαν να κτίσουν τουλάχιστον 4 σπίτια σε λιγότερο από 90 χρόνια.
-          Πρόκειται για οικογένειες κατά πλειοψηφία πολύτεκνες, αυτές δηλαδή που συμβάλουν στη σχετική δημογραφική ισορροπία στη χώρα μας, προσφέροντας Ελληνόπουλα με παραδόσεις και αρχές στη σύγχρονη κοινωνία της παγκοσμιοποίησης και της αφομοίωσης. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ωστόσο υπάρχει ένας-δύο εργαζόμενοι για να εξασφαλίζει τα προς το ζην ανά κατά μέσο όρο 5-7 άτομα.
-          Κανένας φορέας ή όργανο του κράτους στη διάρκεια των είκοσι ετών δεν εμπόδισε ποτέ τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων εκτός σχέδιο πόλεως να αναγείρει οικία. Τουναντίον, υπάρχει μια σειρά από παράγοντες της πολιτείας και του δημοσίου
-          που ενθάρρυναν τη δημιουργία κατοικιών, όπως αυτοί που εξασφάλιζαν ηλεκτροδότηση, παροχή νερού, έκδοση δανείων (!), ανάπτυξη υποδομών (δρόμοι, πλατείες, δημόσια κτίρια) για λογαριασμό των «αυθαίρετων» αυτών κατοικιών. Ωστόσο, την όποια παρανομία καλούνται σήμερα να πληρώσουν μόνον οι ιδιώτες ιδιοκτήτες ή -πολλές φορές- παιδιά και εγγόνια της γενιάς των προσφύγων.
-          Τα σπίτια που κτίστηκαν αφορούν πρώτη κατοικία και στην πλειοψηφία μοναδική.
-          Το άρθρο 255 ΑΚ αναφέρει ως γενική αρχή του δικαίου: «Κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα».
-          Κρίνεται απαράδεκτη μια τέτοια αντιμετώπιση από την πλευρά του κράτους των Ελλήνων προσφύγων από την πρώην Σοβιετική Ένωση ιδιοκτητών αυθαίρετης αλλά απολύτως αναγκαίας πρώτης κατοικίας.

Αιτούμαστε
-          την τροποποίηση του ως άνω νόμου, με την εισαγωγή των Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση στις κατηγορίες ειδικών ομάδων που εξετάζονται με κοινωνικό συντελεστή, και συγκεκριμένα ως εξής:
«Κοινωνικός συντελεστής
Απαλλαγή από το πρόστιμο πλήρως  για κύρια και μοναδική κατοικία των Ελλήνων προσφύγων από την πρώην Σοβιετική Ένωση»
-          την κατάργηση του χρονικού ορίου 30 χρόνων ισχύος της «Τακτοποίησης»

Υπογράφοντες
Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου «Οι Ακρίτες του Πόντου»
Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε.
Σύλλογος Ποντίων Μαγούλας
Σύλλογος Ποντίων Ελευσίνας
 Σύλλογος Ποντίων Αχαρνών
Σύλλογος Ποντίων Άνω Λιοσίων
Σύλλογος Ποντίων Μάνδρας
Σύλλογος Ποντίων Κορωπίου
                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια: