Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

“Ήρθαμε, είδαμε, πέθανε!”. Τό ήθος καί τό ύφος τής Χίλαρι Κλίντον...
Αυτός εἶναι ὁ πολιτισμός τῆς Pax Americana. Αὐτή εῖναι ἡ ποιότητα τῶν βαρβάρων.

Κάποτε, ὑπῆρξε μία ἄλλη παγκοσμιοποίησι, πού ἡ πρώτη φάση της, ἡ Ἑλληνιστική, διήρκεσε 300 χρόνια, ἀπό τό 330 ἔως τό 30 π.Χ.
Καί τότε, ὁ παγκόσμιος πλοῦτος, ξεχύθηκε ἀπό τα θησαυροφυλάκια τῶν Περσῶν σέ ὅλο τόν τότε πολιτισμένο κόσμο.
Καί τότε, τά ἀδύναμα κράτη τῶν ἐπιγόνων τοῦ Μ. Ἀλέξανδρου, πού συχνά μετέβαλαν σύνορα, δέν ἦταν ἐμπόδιο στήν κυκλοφορία τοῦ νομίσματος καί τοῦ πλούτου, πού ἄρχισε σταδιακά νά ἐπιβάλη τό δικό του ἦθος καί τό δικό του διατακτικό στίς μεγάλες πόλεις (Ἀλεξάνδρια, Ἀντιόχεια, κ.ἄ.).
Σ'αὐτές τίς πόλεις, ὁ κόσμος δέν εἶχε πλέον κοινή καταγωγή καί δέν λάτρευε τούς ἴδιους πατρώους θεούς, ὅπως παλαιότερα στίς Ἑλληνικές πόλεις-κράτη. Πανσπερμία ἐθνῶν καί ἀνάμιξη θεὠν (θεοκρασία, συγκρητισμός θρησκειῶν).
Βέβαια, ἡ παγκόσμια οἰκονομία, τότε, δέν εἶχε τό τερατῶδες μέγεθος τῆς τωρινῆς. Καί ἐπί πλέον, λίγο ἀργότερα, ἡ Ρωμαϊκή πολιτική ἐξουσία τῆς ἔθεσε ἱσχυρά πολιτικά ὄρια..

Ἀλλά, γιά δεῖτε τήν διαφορά: Ὁ τότε πολιτισμικός ἡγεμόνας, ἦσαν οἱ  Ἕλληνες. Καἰ ἤσαν παρασάγγες μπροστά στό πνεῦμα ἀπό τούς ἄλλους λαούς τοῦ Ἑλληνιστικοῦ κόσμου.
Ὁ Κ. Καβἀφης, βαθύς γνώστης καί ἀκτινογράφος τῆς τότε ἐποχῆς μέ τήν ποίησή του, μἄς δίνει ἀνάγλυφη τήν προσπάθεια τῶν μή Ἑλλήνων νά μιμηθοῦν (ἀνεπιτυχῶς), τούς ὑπέρτερους πολιτισμικά Ἕλληνες.
Γιά φαντασθεῖτε:
Ἀντί γία τά Ριάλιτι καί τά γλυκανάλατα σίριαλ, νά κυριαρχοῦσαν παγκοσμίως θατρικές παραστάσεις μέ τούς Ἕλληνες τραγικούς;
Ἀντί γιά τόν τωρινό πολιτισμό τῶν γηπέδων, νά γεμίζουν οἱ πόλεις, μέχρι τίς ἑρήμους τῆς Παλαιστίνης, τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Κυρηναϊκῆς θέατρα, λουτρά, στάδια καί φιλοσοφικές σχολές..
Τότε, ἐπικεφαλῆς τῆς παγκοσμιοποίησης ἦσαν οἱ Ἕλληνες.
Τώρα εἶναι οἱ Ἀμερικάνοι...
Ταυτίζουν τόν πολιτιμό μέ τήν ἱσχύ τοῦ χρήματος καί τῶν ὅπλων καί τήν ὑπηρετούσα αὐτήν τεχνολογία.
Ἡ τέχνη τους, εἶναι τά σκουπίδια τῆς μουσικῆς βιομηχανίας..
Τό ἦθος τους, εἶναι τό ἦθος τῆς Χίλαρι...
Δεν υπάρχουν σχόλια: