Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Νεοταξίτικα, ἐθνοβόρα, ἀθεμιτοπλουτοτρόπα, ἀποχαλινοεπιθυμητικά, ἀκόρεστα, μιζομανῆ, κοσμοπολίτικα, άπάτριδα σκουλήκια, αύτή ἡ Ἑλλάδα ποῦ τολμᾶτε νά μαγαρίζετε, εἶναι στρωμένη μέ μωσαϊκό ΗΡΩΩΝ..Λαχανοδράκων Μιχαήλ.

"  Στρατηγός. «Δεξιός βραχίων» τοῦ Κωνσταντίνου Ε’. Τό 778, ἐπί Λέοντος Δ’, εἰσέβαλε στήν Συρία, κατετρόπωσε τούς Ἄραβες, ἐλεηλάτησε τήν χώρα καί ἔτσι ἐματαίωσε τήν μεγάλην εἰσβολήν πού ἑτοίμαζαν κατά τῆς Μ. Ἀσίας.
• Τό 779 ὅταν οἱ Ἄραβες εἰσέβαλαν, ὁ Λαχανοδράκων, ἐφήρμοσε τήν ἑξῆς τακτικήν : Ἀπέφυγε τίς ἐκ τοῦ συστάδην μάχες, τούς περιέζωσε πανταχόθεν καί ἐμπόδιζε τήν τροφοδοσία τους. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ὑπαναχωρήσουν ἄπρακτοι στήν Συρία.
• Τό 780, μέγας ἀραβικός στρατός εἰσέβαλε στόν Πόντον. Ὁ Λαχανοδράκων τόν κατετρόπωσεν σέ μάχη ὅπου ἔπεσεν καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν Ἀράβων Ὀσμάν, υἱός τοῦ χαλίφου τῆς Συρίας.
• Τό 792 ἄν καί γηραιός, ἒπεσε μαχόμενος κατά τῶν Βουλγάρων. "

Ἀπό τό "Βυζαντίου Πάνθεον" τοῦ Γ. Γεωργαλᾶ, ἑνότητα Β', "Πολεμάρχων Πάνθεον". 

1 σχόλιο:

Ginger είπε...

Δυστυχώς κανένα απ'όλα αυτά τα κοσμητικά επίθετα δεν τους αγγίζει.

Δεν έχουν Θεό,

δεν έχουν Πατρίδα,

δεν έχουν καν συνείδηση!!!