Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Δεν υπάρχει καμία μά καμία ελπίδα για τόν λαό...

Εκτός αν αλλλάξει η θέσμιση τού πολιτικού συστήματος καί έχουμε ως κοινωνία ουσιαστικό ρόλο στίς αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: