Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Ο Ρήγας και η τιμωρία των τυράννων


«Όταν η διοίκησις βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμει τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού, επανάστασιν,….και να τιμωρήσει τους τυράννους του είναι πλέον ιερόν απ’όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον απ’όλα τα χρέη του»

Αρθρο 35 του "Συντάγματος" του Ρήγα

Δεν υπάρχουν σχόλια: