Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

"Είμες Πόντιοι, Ακριτών ιοί, Αργοναύτες Κομνηνοί και Τραντέλλενοι" Γιώργος Αμαραντίδης
Εμείς είμες Πόντιοι Αργοναύτες Κομνηνοί

Εμείς είμες Πόντιοι Αργοναύτες Κομνηνοί

Α σην Μαύρην θάλασσαν, Έλληνες Χριστιανοί

Α σην Μαύρην θάλασσαν, Έλληνες Χριστιανοί


Είμες Πόντιοι, Ακριτών ιοί,

Είμες Πόντιοι, Ακριτών ιοί,

Αργοναύτες Κομνηνοί και Τραντέλλενοι

Αργοναύτες Κομνηνοί και Τραντέλλενοι


Παναΐα Σουμελά άπαν’ σ’ όρος σου Μελά,

Παναΐα Σουμελά άπαν’ σ’ όρος σου Μελά,

Τ’ Άϊα τα λείψανα σαν ατον που προσκυνά

Τ’ Άϊα τα λείψανα σαν ατον που προσκυνά


Είμες Πόντιοι, Ακριτών ιοί,

Είμες Πόντιοι, Ακριτών ιοί,

Αργοναύτες Κομνηνοί και Τραντέλλενοι

Αργοναύτες Κομνηνοί και Τραντέλλενοι


Κι’ αν περάνε οι καιροί κάποτε έναν πρωί

Κι’ αν περάνε οι καιροί κάποτε έναν πρωί

ο Πόντον ολόκληρον θα εν ξαν’ τεμέτερον

ο Πόντον ολόκληρον θα εν ξαν’ τεμέτερονΕίμες Πόντιοι, Ακριτών ιοί,

Είμες Πόντιοι, Ακριτών ιοί,

Αργοναύτες Κομνηνοί και Τραντέλλενοι

Αργοναύτες Κομνηνοί και Τραντέλλενοι


Μετάφραση:

Εμείς είμαστε Πόντιοι, Αργοναύτες, Κομνηνοί,

Απ’ την Μαύρη Θάλασσα, Έλληνες Χριστιανοί

Είμαστε Πόντιοι, γιοί Ακριτών

Αργοναύτες, Κομνηνοί,, και Τραντέλλενες

Παναγία Σουμελά, πάνω στ’ όρος του Μελά,

Αχ, ευτυχισμένος αυτός που προσκυνά τ’ Άγια τα λείψανα

Κι αν περάσουν οι καιροί, κάποτε ένα πρωί,

Ο Πόντος ολόκληρος, θα ναι και πάλι δικός μας .

Είμαστε Πόντιοι, γιοί Ακριτών

Αργοναύτες, Κομνηνοί,, και Τραντέλλενες

Δεν υπάρχουν σχόλια: